Sunday, February 28, 2010

haiku 23

Silence à l’aube –
un raisin gelé sur l’espalier
et une mésange

Ploc! No. 12

Linişte în zori –
un strugure îngheţat
şi un piţigoi


Silence at dawn –
a frozen grape
and a titmouse

Monday, February 15, 2010

Ţurţuri

În zorii zilei –
la streaşina cabanei
sclipesc ţurţuri

At daybreak –
on the eaves of the home
glittering icicles


O picătură
căzând dintr-un ţurţure –
curcubeu în zori

One drop
falling from an icicle –
rainbow at dawn


În zorii zilei
ţipete de pescăruşi –
ţurţuri la geamuri

At dawn
the shuts of sea gulls
icicles at windows


Poc! Un ţurţure
se sparge-n zeci de bucăţi.
Ce m-am speriat!

Se lasă seara –
la colţul blocului
doar un ţurţure


Evening is falling –
at the corner of block
only one icicle