Sunday, January 24, 2010

Winter solstice – Solstiţiu de iarnă

Snowstorm in the night—
the children await the news
at the radio

Viscol în noapte –
copiii ascultă ştirile
la radio


Winter solstice—
the last passer-by
crossing by the slush

Solstiţiu de iarnă –
ultimul trecător
păşind prin zloată


Longest night—
the grandmother spins the wool
at the window

Cea mai lungă noapte –
bunica toarce lână
la fereastră


Winter solstice—
listening to the rhapsody
on the old gramophone

Solstiţiu de iarnă -
ascultând rapsodia
la vechiul gramofon


Footmarks
on the frosted snow—
the shortest day

Urmele paşilor
pe zăpada îngheţată –
cea mai scurtă zi


At the trellis
a bird eats frosted grape—
the solstice’s day

Pe spalier
o pasăre mănâncă strugurele îngheţat –
ziua solstiţiului


http://poetrywriting.org/Sketchbook4-5SepOct09/0_Contents_Sketchbook_4-5_NovDec_2009_winter_solstice_Haiku_Thread.htm