Saturday, March 13, 2010

Sunday, March 7, 2010

haiku 25

Fotografia bunicii –
cireşul de lângă poartă
alb de chiciură

Photo de grand - mère -
le cerisier près de la porte
blanc de givre

Friday, March 5, 2010

haiku 24

Noapte geroasă –
ţârâitul greierului
în dosul sobei


Nuit de gel –
le chant du grillon
derrière le poêle

Sunday, February 28, 2010

haiku 23

Silence à l’aube –
un raisin gelé sur l’espalier
et une mésange

Ploc! No. 12

Linişte în zori –
un strugure îngheţat
şi un piţigoi


Silence at dawn –
a frozen grape
and a titmouse

Monday, February 15, 2010

Ţurţuri

În zorii zilei –
la streaşina cabanei
sclipesc ţurţuri

At daybreak –
on the eaves of the home
glittering icicles


O picătură
căzând dintr-un ţurţure –
curcubeu în zori

One drop
falling from an icicle –
rainbow at dawn


În zorii zilei
ţipete de pescăruşi –
ţurţuri la geamuri

At dawn
the shuts of sea gulls
icicles at windows


Poc! Un ţurţure
se sparge-n zeci de bucăţi.
Ce m-am speriat!

Se lasă seara –
la colţul blocului
doar un ţurţure


Evening is falling –
at the corner of block
only one icicle

Sunday, January 24, 2010

Winter solstice – Solstiţiu de iarnă

Snowstorm in the night—
the children await the news
at the radio

Viscol în noapte –
copiii ascultă ştirile
la radio


Winter solstice—
the last passer-by
crossing by the slush

Solstiţiu de iarnă –
ultimul trecător
păşind prin zloată


Longest night—
the grandmother spins the wool
at the window

Cea mai lungă noapte –
bunica toarce lână
la fereastră


Winter solstice—
listening to the rhapsody
on the old gramophone

Solstiţiu de iarnă -
ascultând rapsodia
la vechiul gramofon


Footmarks
on the frosted snow—
the shortest day

Urmele paşilor
pe zăpada îngheţată –
cea mai scurtă zi


At the trellis
a bird eats frosted grape—
the solstice’s day

Pe spalier
o pasăre mănâncă strugurele îngheţat –
ziua solstiţiului


http://poetrywriting.org/Sketchbook4-5SepOct09/0_Contents_Sketchbook_4-5_NovDec_2009_winter_solstice_Haiku_Thread.htm